Gästeinformation Halblech
(Tourist-Information)
Bergstr. 2a
87642 Halblech
Telefon +49 (0) 8368 285
und 91222-22
Fax +49 (0) 8368 7221
www.halblech.de
info@halblech.de

We have found 4 イベント 件のイベントを見つけました
07 7月

07.07.2019

民族音楽の演奏とアルム祭り

ブーヘンベルクアルム山小屋にて開催