Geschiedenis

 • 7e

eeuw eerste vestiging op de plaats van het huidige Kreuzwertheim

 • 779

eerste bindende vermelding van Wertheim

 • 1009

verlening van het marktrecht door koning Heinrich II

 • 1103

eerste gedocumenteerde vermelding van het graafschap Wertheim

 • 12e eeuw

bouwbegin van de burcht

 • 1306

Wertheim krijgt stadsrecht, daarmee ook muntrecht

 • in de 16e eeuw

wijnbouw is de belangrijkste tak van nijverheid

 • 1556

graaf Michael III, de laatste graaf van Wertheim, komt te overlijden en daarmee gaat het graafschap over op graaf Ludwig van Stolberg

 • vanaf 1598

overname van de regering door graaf Ludwig van Löwenstein-Wertheim

 • 1634

verwoesting van de burcht in de Dertigjarige Oorlog, sindsdien alleen nog maar als ruïne bewaard gebleven

 • 1806

deling van het graafschap door de grenslinie van Napoleon, Wertheim wordt ingelijfd bij het groothertogdom Baden; Napoleon heft tolgeld bij de Mainbrug tussen Wertheim en Kreuzwertheim

 • 1913

begin van de eerste gemeentelijke herindelingen met het huidige industrieterrein in Wertheim-Bestenheid

 • na 1945

vestiging van de glasindustrie in Wertheim-Bestenheid door ontheemden uit Oost-Europa

 • 1972/1976

Wertheim wordt na de inlijving van 15 omliggende dorpen hoofdstad van het district

Tourismus Region Wertheim GmbH
Gerbergasse 16
97877 Wertheim
Telefo0n +49 (0) 9342 93509-0
Fax +49 (0) 9342 93509-20
www.tourismus-wertheim.de - info@tourismus-wertheim.de 

Wij hebben 5 evenementen voor u gevonden
van 09 December

09.12.2022 – 18.12.2022

Kerstmarkt Wertheim

oude stad