Impressies van internationale toeristische routes

Naar het voorbeeld van de oudste "Duitse reisroute" die sinds het prille begin van het toerisme van Würzburg naar Füssen, aanvankelijk zelfs tot Innsbruck leidde, zijn in andere landen en regio's toeristische routes ontstaan, waarmee wij ons vriendschappelijk verbonden voelen.